[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK ]
[ ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]
SZÉCHENYI TEA LOS ANGELESBEN
(BESZÁMOLÓ)


A Los Angeles-i magyarság egy régi hagyománya, a Széchenyi tea kelt új életre több évnyi szünet után. Hajdan segített pénzt gyûjteni a Los Angelesi 56-os magyar obeliszk felállításához. Jelenleg a rendezvények bevétele az 1956-os forradalom 50. évfordulójára tervezett országos méretû magyar ünnepségek költségéhez járul hozzá. A program összeállítása, rendezése Szörényi Éva Kossuth-díjas mûvésznõ munkája volt.

A Széchenyi teák vasárnap délutáni kulturális rendezvénye mindig neves mûvészeket, személyiségeket vonultatott fel, így most február 13-án is. Dr.Oláh György Nobel-díjas tudós elõadásában bemutatta a magyar tudományos élet nagyságait gróf Széchenyi Istvántól napjainkig. A külföldön Nobel-díjat szerzett magyar tudósok eredményeit, igenis a magyar elme sikereiként kell értékelni - mondta elõadásában.

A rendezvény további részében versmondás, klasszikus zene, népitánc (Rontó-bontó gyermek tánccsoport) váltogatta egymást. Kiemelkedett Babits Mihály: Aliscum éjhajú lánya c. versének elõadása, mely hangban, játékban és az elõadó megjelenésében (türkisz fátyolruha) az ifjú Finta Ilona tehetségét és Szörényi Éva mûvésznõ közös munkáját dícséri. Az elsõ zenei számként három klasszikus dal (Mendelssohn, Schubert, Mozart) hangzott fel magyar nyelven Érseki Emõke csengõ szopránján.

A hegedûduók koncerttermekben is ritka csemegének számítanak, ezen a délutánon Bartók 44 hegedûduó népzenei feldolgozás-sorozatából 9 darab hangzott fel két kiváló magyar zenei tehetség, Mészáros Andrea és Gáspár Andrea elõadásában. Majd egy tizedik, pizzicato technikájú darabot szólaltattak meg ráadásként - a szûnni nem karó taps jutalmaként. Mészáros Andrea hegedûmûvész most mutatkozott be elõször a Los Angeles-i magyar közönségnek. Nagy várakozás elõzte meg a mûvésznõ fellépését Carlo Ponti Jr. úrral történt tavaly õszi budapesti házasságkötését követõen. A zenészházaspár Los Angelesben él, Mr. Ponti a San Bernardinoi Szimfonikusok zeneigazgató karmestere. A két ifjú, hasonló megjelenésû mûvésznõ csak néhány hónapja kezdett közös fellépéseket. Gáspár Andrea Clevelandben született, sziniiskolát és zeneakadémiát végzett. Színpadi és filmszerepekben gyakran látható, hegedûsként koncerteken szerepel, maradék idejében zenét és színjátszást tanít. A Széchenyi tea után mindketten sietve távoztak egy koncertpróbára.

A rendezvényen fellépett Steven Vanhauwaert fiatal belga zongoramûvész, aki 2004 novemberében nyerte el a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt Verseny nagydíját. A mûvész brilliáns technikával adta elõ Liszt két zongoradarbját (Valse Impromtu, Chasse-neige) és ráadásként Schumann „Von fremden Landern und Menschen” c. darabját. Mr. Vanhauwaert jelenleg utazó mûvész, a következõ hónapokban számos európai versenyen készül fellépni. Budapest zenekedvelõ közönsége 2005. májusában talákozhat majd a fiatal mûvésszel.

A rendezvény mûsoron kívüli, meglepetésvendége Czövek István operaénekes volt. A most 80 éves mûvész bársonyos, telt basszusát hajdan sokan szerették Budapesten, majd emmigrálása után Nyugaton és Amerikában. A közelmúltban a Magyar Rádió számára rendszeresen szerkesztett zenei mûsorokat és juttatta el adásba. Kivételes zenei archívummal rendelkezik. Hatalmas hangját évek óta nem hallhatta a Los Angeles környéki magyarság a mûvész betegségei miatt. Bár mozgásában most is korlátozott volt, hangja Székely Mihályt idézõen áradt. Elõadásában elhangzott „Bujdokolva járok” és „Szegény magyar nép” Huszka J. dalok, valamint „Vidám népi bordal” Neszlényi Judit feldolgozása. Ráadásként a Kossuth-nóta csendült fel Maxim András zongorakíséretében.

A szervezésért köszönet a „Remember Hungary 1956” gárdájának, akik negyedévente készülnek újabb Széchenyi tea rendezvényeken bemutatni magyar tehetségeket, mûvészeket, tudósokat (http://rememberhungary1956.org).

[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK : ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]

(C)Copyright 2002 LAMK.CYBERHUNGARY.NET All rights reserved.