[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK ]
[ ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]
Nyilatkozat: LAMK az emberi jogokért (a Polgári-kör hirlapján)

http://www.polgari-kor.hu/hirek/hirek.php?mit=bovebben&kat=2&id=557

A Los Angelesi Magyar Kör (LAMK) nyilatkozataA Los Angelesi Magyar Kör tagjai és pártolói sikra szállunk az emberi jogokért, pártállástól függetlenül minden magyar ember személyi jogáért, hogy ne érhessen senkit megaláztatás és gyalázat emberi méltóságában. 2002-10-11 00:58:49

A Los Angelesi Magyar Kör (LAMK) nyilatkozata Los Angeles, 2002. október 10.A Los Angelesi Magyar Kör tagjai és pártolói sikra szállunk az emberi jogokért, pártállástól függetlenül minden magyar ember személyi jogáért, hogy ne érhessen senkit megaláztatás és gyalázat emberi méltóságában. Egy szabad, demokratikus országban senkinek sincs joga másokban félelmet kelteni, másokat megalkuvásra kényszeriteni vagy valakitõl a szólás jogát megvonni. Ezért kiállunk Berkecz Mária, a Millenáris Kht. volt igazgatója mellett, függetlenül attól, hogy a pénzügyi vizsgálatok végülis elmarasztalják majd vagy sem. Berkecz Mária alapvetõ emberi jogának tartjuk, hogy ne kelljen szégyenkeznie közvetlen családi, baráti és munkahelyi körben a hatóságok által rajta esett sérelmekért, az arcpiritó szégyenletes meghurcolásért. A többszöri levetkõztetéses motozás, az alvásból való többszöri felriasztás kimeriti a kinzás fogalmát, mégha a rendõrség ezt - állitásuk szerint – indokolt esetben megteheti. De a jelen esetben volt-e erre a rendõrségnek indoka vagy utasitása?Elsõsorban nem testi, de lelki értelemben vett kinzásról van itt szó, aminek célja a megfélemlités, a szabadságától megfosztott ember lelki megtörése. Esetleg éppen mások politikai megfélemlitése?Feltételezzük, hogy az akciót foganatosittató igazságügyi gépezet, valamint a feljelentést tevõ Mizsei Zsuzsa, a Kht. jelenlegi vezetõje elvárhatóan tisztában voltak azzal, hogy milyen tortúrának lesz Berkecz Mária alávetve a fogdában. Bizonyosan tudhatták, hogy az ismételt motozás nem eredményez újabb bizonyitékokat, sem erõszakos akcióhoz alkalmas eszközöket. Mégsem akadályozták meg a büntetlen elõéletû kétgyermekes családanya „rutin jellegû” idegi megkinzatását. Ezért erkölcsi és jogi felelõsséggel tartoznak mindazok, akik aktivan vagy éppen hallgatásukkal részt vettek egy nõ meghurcolásában. Mindezekért tiltakozunk Berkecz Mária emberi méltóságának meggyalázása, jogainak sárbatiprása ellen, különösen, ha kiderülne, hogy mindez politikai indittatással függ össze. Követeljük, hogy Berkecz Mária kapjon nyilvános elégtételt a rajta esett sérelemért, valamint a gyalázat elkövetõit vonják felelõsségre!

[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK : ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]

(C)Copyright 2002 LAMK.CYBERHUNGARY.NET All rights reserved.