[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK ]
[ ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]
Magyarság a békéért - a Los Angelesi Magyar Kör felhivása (a Polgári-kör hirlapján)

http://www.polgari-kor.hu/hirek/hirek.php?mit=bovebben&kat=2&id=1313

A Los Angelesi Magyar Kör (LAMK) alapitói és pártolói felemeljük szavunkat minden olyan magyar politikai megnyilvánulás ellen, mely nem a magyar hirnév emelését, nem a magyarság egészének érdekét szolgálja.

Célunknak tekintjük, hogy magyar hazánkat, a magyar nemzetet és minden jószándékú, hazaszeretõ magyart általános megbecsülés illessen hazájában és külföldön egyaránt. Ezen munkálkodnak tagjaink mind Magyarországon, mind Amerikában mint irók, müvészek, tudósok, orvosok, mérnökök, stb., akik közül többen a magyar közélet szereplõi, magyar adófizetõ állampolgárok. Elvárjuk, hogy a mindenkori magyar politikai élet szereplõi, országvezetõi (kormányzó és ellenzéki pártiak) példát mutassanak az egyetemes magyarságnak és a világnak nyilt, egyértelmü állásfoglalásukkal a haza és a világ sorsát illetõ kérdésekben. Döntéseik és nyilatkozataik hazánk nemzetközi tekintélyét határozzák meg.

A LAMK tagjai kérik az ország vezetését, hogy bár kis ország vagyunk és sokban financiálisan függünk a világ vezetõ országaitól, mégis az abszolút erkölcsi mércének megfelelõ, határozott álláspontot képviseljen és ne adjon alkalmat más államok vezetõinek, médiájának országunk megitélésére, lejáratására.

Nem tudjuk elfogadni, hogy illegális, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által nem elfogadott háborút támogasson hazánk! Hogy a becsületünket pénzért vegyék meg - akármi nevet is adnak a 15 millió dollárnak! Segitséget a magyar sohasem adhat pénzért! Kivánjuk, hogy országunk jelenlegi és leendõ vezetõi nemzetközi tekintélyû államférfiak legyenek, hétköznapi politikusok rövid távú mentalitása nélkül!

A LAMK, mint emberi jogokért küzdõ szervezet kiáll a békéért, elitéli az ENSZ egyetértése nélkül inditott háborút. Magyarország tekintélye érdekében szükségesnek találjuk, hogy az ország vezetése vesse latba minden tekintélyét, ragadjon meg minden alkalmat nemzetközi fórumokon, hogy az ENSZ állásfoglalását minden állammal betartassa, hogy a közel-keleti vérontást megállitsa, megelõzze ártatlan emberek ezreinek halálát, valamint nem mellékesen az ókori civilizáció mükincseinek elpusztitását. A háboru befejezését követõen országunk vezetése szilárdan álljon ki az emberjogi szervezetek mellett és itéljen el minden atrocitást.
Ezt az állásfoglalást várjuk minden embertõl, minden példát adó magyartól, ehhez kérjük honfitársaink támogató csatlakozását.

2003. április 7.


[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK : ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]

(C)Copyright 2002 LAMK.CYBERHUNGARY.NET All rights reserved.