[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK ]
[ ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]
Minden magyar embernek biztosítsa a törvény a magyar állampolgárságot!

A Los Angelesi Magyar Kör és a New York Polgári Kör közös felhívása az ország vezetõihez, politikusaihoz
2003. augusztus 10.

Minden magyar személynek (valamint leszármazottainak), aki valaha is magyar állampolgársággal rendelkezett, elidegeníthetetlen joga, hogy a magyar nemzethez, Magyarországhoz tartozónak tekintessék mint állampolgár, éljen akár a határaink elmozdítása miatt jelenleg külföldön, vagy önszántából ideiglenesen vagy tartósan egy másik országban.

Az 1964-es törvényrendeletet követõen az állampolgárságuktól korábban megfosztott “illegálisan külföldre távozott” magyarok, akik szétszóródtak a világban, visszakapták állampolgárságukat és külföldön született leszármazottaik napjainkban is megkapják a magyar állampolgárságot a helyi magyar konzulátusokon keresztül, amennyiben kérik. Következésképpen törvényes joga minden külföldre került magyarnak, a határokon kivülre rekedt kisebbségi magyarnak is, hogy kérhesse és feltétel nélkül megkaphassa a magyar állampolgárságot. (Kizáró ok csakis bûntény elkövetése lehet.) Ez az eljárás, mely a külföldön élõ magyaroknak igénylésük esetén kettõs állampolgárságot biztosít (remélhetõleg változatlan marad a jövõben), nem ütközik, sõt összhangban van az EU szabályzatával, amely nem tiltja a kettõs állampolgárságot. Az EU szabályzat “nemzetiségi alapú diszkriminációnak” tekinti a kisebbségi sorban élõk kollektív alapon történõ állampolgárrá nyilvánítását, de errõl nincsen szó a jelen esetben. Egykori magyar állampolgárok kérik, követelik most vissza az akaratuktól függetlenül elvesztett magyar állampolgárságukat, egyéni kérelmezés alapján.

Az EU egyezmény azon kitétele a BM fogalmazása szerint, hogy “az állampolgárságért folyamodónak az adott ország területén kell élnie életvitelszerûen” meglepõnek és kérdésesnek hangzik, mert ezáltal az EU beleszólhatna a tagországok belügyi kérdéseibe, ami nem valószínûsíthetõ. Hasonlóan az USA-ban élõ európai családok ott született gyermekeihez, akik automatikusan megkapják szüleik állampolgárságát (jelenleg a magyarok is), megkövetelhetõ, hogy az EU-ba készülõ Magyarország is hasonló védelemben részesítse bármi ok miatt, bármikor külföldre került polgárait.

A Los Angelesi Magyar Kör, mely kiáll minden magyar ember személyi és szabadságjogáért mind politikai, mind vallási hovatartozásától függetlenül, felkéri hazánk felelõs vezetõit, politikusait, hogy törvényben tegyék lehetõvé minden kérelmezõ magyar embernek, hogy a nemzethez tartozhasson magyar állampolgárként, alanyi jogon. A határon túli kisebbségben élõ magyarok hosszú ideje várják ezt a segítséget a hazától. Most itt az alkalom, egyesíteni határoktól függetlenül a magyarságot a magyar állampolgárság biztosításával.

Los Angelesi Magyar Kör
New York Polgári Kör

A közleményt beolvasta a New Yorki Magyar Televizió és megjelent a Polgári-Kör honlapján
(2003-08-12 03:37:17) http://polgari-kor.hu/hirek/hirek.php?mit=bovebben&kat=6&id=2176

[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK : ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]

(C)Copyright 2002 LAMK.CYBERHUNGARY.NET All rights reserved.