[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK ]
[ ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]
Valóban tudnak szavazni a külföldön élõ magyar állampolgárok az EP magyar tagjaira? A LAMK kérelme Kovács László külügyminiszterhez

Kovács László Külügyminiszter
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Fax: 36-1-212-5918

Los Angeles, 2004. március 21.


Tisztelt Külügyminiszter Úr!

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozásával kapcsolatosan örömmel tölt el bennünket, hosszabb-rövidebb ideig külföldön tartózkodó, szavazati joggal hivatalosan rendelkezõ magyar állampolgárokat, hogy külföldön is gyakorolhatjuk szavazati jogunkat az európa parlamenti választáson.

A négy parlamenti párt megállapodása szerint a Külügyminisztérium 75 külképviseletet jelölt ki „a várható szavazói részvétel alapján”, ahol a magyar állampolgárok leadhatják a szavazataikat. Fontosnak találjuk, hogy még olyan városok is szerepelnek a kijelölt helyszínek között, mint Abu-Dzabi, Abuja, Almati, Kisinyov, Kuala Lumpur, Tirana, Ulánbátor, valamint a Benelux államok egymáshoz igen közel fekvõ fõvárosai. Sajnálatos viszont, hogy a másfélmilliós lélekszámú amerikai magyarság számára az Egyesült Államokban csak a fõváros, Washington lett kijelölve. Így például a több ezer kilométerre lévõ Los Angeles térségének jó százezres magyar közösségét, ill.annak választói joggal rendelkezõ hányadát (több ezerre becsülhetõ) gyakorlatilag kirekeszti a jelenlegi szabályzat választói jogainak gyakorlásából. Pedig a szavazás lebonyolítását technikai szempontból pl. a Los Angelesi Magyar Fõkonzulátus kitûnõen el tudná látni. Hasonlóan a New Yorki Magyar Kozulátus is, hogy ne kelljen százaknak egy napos utazással Washingtonba fáradni a szavazatok leadása végett. Észak- és Dél-Amerika, Kanada és Ausztrália számos városának mindegyikében többen élnének szavazati jogukkal, mint a fentebb felsorolt városok teljes magyar lakossága.

A választás napján, június 13-án Magyarország már az EU tagja lesz, igy minden EU tagállam állapolgárához hasonlóan a magyar állampolgároknak is azonos szavazati jogokat és lehetõségeket kell biztosítson hazájuk.

Felkérjük a tisztelt Külügyminiszter urat, hogy tegye lehetõvé a szavazati joggal való élést ezen kontinens méretû országok néhány nagyvárosának Magyar Fõkonzulátusán (Amerikában: Los Angeles, New York, Montreal, Toronto) a szavazati joggal rendelkezõ magyarok számára, akik Magyarországhoz többnyire nemcsak lakcímmel, de családdal, munkaviszonnyal, sõt adózással is kapcsolódnak. Elvárható ezenfelül és az állampolgárokkal való törõdést mutatná, ha a tiszteletbeli konzuli képviseleteken (Kanada 2, USA 11) is lehetõvé válna messzebb esõ magyarok lakta vidékek magyarjainak szavazása.

Tisztelettel kérjük Külügyminiszter urat, hogy korábbi határozatukat felülvizsgálva a kijelölt 75 helyszín mellé a fentebb felsorolt külképviseleteken is biztosítson lehetõséget a szavazás lebonyolítására más európai országokhoz hasonlóan. Tudjuk, hogy mindennek anyagi vonzata is van, de hisszük, hogy az ország jobb, „európaibb imázsa” megéri a költséget, mutatva, hogy egy új EU tagország ismeri és vállalja kötelezettségét. Kérjük kérésünk teljesítését sürgõsséggel, hogy ki-ki idõben átíratkozhasson a hazai szavazási listájáról a külképviseletek listájára. Külügyminiszter úr segítségéhez kérjük az országyûlési képviselõk támogatását is, akik a külföldön tartózkodó, szavazati joggal rendelkezõk hazai lakcím szerinti képviselõi is, hogy képviseljék mindannyiunk érdekeit, jogaink gyakorlásának lehetõvé tételét.

Köszönettel várjuk Külügyminiszter úr válaszát és mielõbbi intézkedését.

Los Angelesi Magyar Kör
Hungarian Lobby
Magyarok Világszövetsége, USA OT
Magyarok Világszövetsége, Kanada OT

Cc.: Dr. Szili Katalin az Országgyûlés elnöke
Dr. Lamperth Mónika Belügyminiszter
Lendvai Ildikó MSZP országgyûlési frakcióvezetõje
Kuncze Gábor SZDSZ országgyûlési frakcióvezetõje
Dr. Áder János FIDESZ országgyûlési frakcióvezetõje
Dr. Balsai István MDF országgyûlési frakcióvezetõje

[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK : ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]

(C)Copyright 2002 LAMK.CYBERHUNGARY.NET All rights reserved.