[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK ]
[ ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]
Amerikai magyarok kérése a hazai bírói karhoz
2004. október 8. 19:21


Magyar Nemzet Online
Amerikai Magyar Szervezetek az alábbi közleményt juttatták el szerkesztõségünkbe.

„IGAZSÁGOT AKARUNK!

Amerikai Magyar Szervezetek Nyílt Levele a Magyar Bírói Karhoz

A független, demokratikus magyar államnak, az EU tagállamának biztosítania kell minden állampolgára részére, hogy békében, igazságban élhessen. Szükséges, hogy bíróságai az igazság kiderítését keressék és az igazságot juttassák érvényre minden esetben. Ne érhessen senkit inzultus származása, neme, iskolai végzettsége, sõt politikai állásfoglalása miatt sem, de ezek bármelyike se nyújtson elõnyöket. Az igazságszolgáltatás intézménye nevével megegyezõen szolgáltasson igazságot, mindenekelõtt IGAZSÁGOT!

Elvárható, hogy a Magyar Bírói Kar tagjai lelkiismeretük szerint, legjobb igyekezetükkel, az igazság kiderítése után hozzák meg ítéleteiket. Erre tettek és tesznek esküt. A Bírói Kartól a magyar társadalom elvárja, hogy elítélje és szankcióval lépjen fel azon tagjaival szemben, akik esküjüket megszegik részrehajlás által, vagy a törvények szándékos félreértelmezésével, vagy visszaélnek poziciójukkal. Az igazság mindenek felett való, és nem fogadható el egyetlen bíró szájából sem, hogy „Engem nem érdekel az igazság, csak a tényállás.” (Cserni bíróról, Magyar Nemzet, 2004. július 7.).

Ezt a jog ismerete nélkül is minden becsületes ember igazságérzete visszautasítja, mert részrehajlásra vezethet. A Magyar demokrácia megcsúfolásának tekintünk minden olyan bírói itéletet, mely súlyosságával, észrevehetõ politikai beállítottságával, kettõs mérce alkalmazásával nem az igazságot szolgálja, hanem politikai feszültség keltésével bárkinek, vagy barkiknek a megfélemlítését célozza.

Kérjük a tisztelt Bírói Kar lényegre vonatkozó nyilvános állásfoglalását a közfelháborodást keltõ bírói eljárásokban és itéletekben, elsõsorban dr. Cserni János biró hivatali és kapcsolódó magán tevékenységérõl. Javasoljuk az esküjüket megszegõ, vagy akár csak kijátszó bírók eltiltását hivatásuk gyakorlásától.

Bízunk a Magyar Bírói Kar becsületének és tisztaságának megõrzésében.

Los Angeles, 2004. október 8.

Los Angelesi Magyar Kör
Magyarok Világszövetsége, USA OT
Magyarok Világszövetsége, Kanada OT
New York Polgári Kör
Chicago Polgári Kör”

[ FÕLAP | HIREK | ESEMENYEK | FORUM | KOZLEMENYEK : ALAPITO NYILATKOZAT | FELIRATKOZAS | LEVELEZES | IMPRESSZUM ]

(C)Copyright 2002 LAMK.CYBERHUNGARY.NET All rights reserved.